transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term effects of a randomised reading intervention study: the role of RAN and phoneme awareness

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the 15th Biennial Conference, European Association for Research and Learning and Instruction (EARLI), Munich,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
184717
Posten skapad:
2013-10-04 14:44
Posten ändrad:
2013-11-28 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007