transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MiniDUVAN. Test av fonologisk medvetenhet hos förskolebarn.

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-86393-39-7
Antal sidor:
68
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Hogrefe Psykologiförlaget
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
184713
Posten skapad:
2013-10-04 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007