transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accuracy of a panel of 5 cerebrospinal fluid biomarkers in the differential diagnosis of patients with dementia and/or parkinsonian disorders.

Författare och institution:
Sara Hall (-); Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Radu Constantinescu (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Yulia Surova (-); Frederick Bostrom (-); Widner Håkan (-); Hilde Decraemer (-); Katarina Någga (-); Lennart Minthon (-); Elisabet Londos (-); Eugeen Vanmechelen (-); Björn Holmberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Oskar Hansson (-); Christer Nilsson (-)
Publicerad i:
Archives of neurology, 69 ( 11 ) s. 1445-52
ISSN:
1538-3687
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To assess the ability of 5 cerebrospinal fluid(CSF) biomarkers to differentiate between common dementia and parkinsonian disorders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Amyloid beta-Peptides, cerebrospinal fluid, Biological Markers, cerebrospinal fluid, Cross-Sectional Studies, Dementia, cerebrospinal fluid, complications, diagnosis, Diagnosis, Differential, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Female, Hemoglobins, cerebrospinal fluid, Humans, Male, Middle Aged, Multiple System Atrophy, cerebrospinal fluid, diagnosis, Neurodegenerative Diseases, cerebrospinal fluid, diagnosis, Neuropsychological Tests, Parkinson Disease, cerebrospinal fluid, complications, diagnosis, Psychiatric Status Rating Scales, Severity of Illness Index, Statistics, Nonparametric, Supranuclear Palsy, Progressive, cerebrospinal fluid, diagnosis, alpha-Synuclein, cerebrospinal fluid, tau Proteins, cerebrospinal fluid
Postens nummer:
184679
Posten skapad:
2013-10-04 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007