transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review: little evidence that PUFA supplementation improves symptoms in ADHD.

Författare och institution:
Mats Johnson (Gillbergcentrum)
Publicerad i:
Evidence-based mental health, 16 ( 1 ) s. 12
ISSN:
1468-960X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
184512
Posten skapad:
2013-10-02 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007