transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurodegenerative and inflammatory biomarkers in cerebrospinal fluid in patients with Cushing's syndrome in remission.

Författare och institution:
Oskar Ragnarsson (Institutionen för medicin); Peter Berglund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Derek Eder (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Max Albert Hietala (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
European journal of endocrinology / European Federation of Endocrine Societies, 169 ( 2 ) s. 211-5
ISSN:
1479-683X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patients with Cushing's syndrome (CS) in long-term remission have impaired cognitive function. Cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers are important diagnostic tools in the work-up of patients with cognitive impairment. The aim of this study was to analyze neurodegenerative and inflammatory biomarkers in the CSF of patients with CS in remission.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
184488
Posten skapad:
2013-10-02 14:09
Posten ändrad:
2016-08-30 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007