transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Higher circulating bile acid concentrations in obese patients with type 2 diabetes.

Författare och institution:
Royce P Vincent (-); Sohail Omar (-); Samer Ghozlan (-); David R Taylor (-); Gemma Cross (-); Roy A Sherwood (-); Lars Fändriks (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Torsten Olbers (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Malin Werling (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Jamshid Alaghband-Zadeh (-); Carel W le Roux (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
Annals of clinical biochemistry, 50 ( Pt 4 ) s. 360-4
ISSN:
1758-1001
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bile acids (BAs) play an important role in releasing incretin hormones via the enteroendocrine L-cell surface TGR5 receptors. The aim of this study was to investigate the difference in BA concentration at baseline and in response to a meal stimulus between type 2 diabetes mellitus (T2DM) and a matched normoglycaemic group.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Postens nummer:
184484
Posten skapad:
2013-10-02 14:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007