transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Small Changes in Troponin T Levels Are Common in Patients With Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction and Are Linked to Higher Mortality.

Författare och institution:
Christian Bjurman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Mårten Larsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Per Johanson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Max Petzold (Akademistatistik & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Bertil Lindahl (-); Michael Fu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ola Hammarsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Journal of the American College of Cardiology, 62 ( 14 ) s. 1231-8
ISSN:
1558-3597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to examine the extent of change in troponin T levels in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
184439
Posten skapad:
2013-10-02 07:52
Posten ändrad:
2016-06-10 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007