transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Desire in Hrotsvith’s Hagiographical Legends

Författare och institution:
Sigrid Schottenius (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature , s. 204–15
ISBN:
9781443847636
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle upon Tyne
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
184437
Posten skapad:
2013-10-02 07:34
Posten ändrad:
2013-11-13 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007