transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Similar cellular migration patterns from niches in intervertebral disc and in knee-joint regions detected by in situ labeling: an experimental study in the New Zealand white rabbit.

Författare och institution:
Helena Barreto Henriksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Anders Lindahl (-); Eva Skioldebrand (-); Katarina Junevik (-); Carolina Tängemo (Core Facilities, Centre for Cellular Imaging); Johan Mattsson (-); Helena Brisby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Stem cell research & therapy, 4 ( 5 ) s. Artikel nummer 104
ISSN:
1757-6512
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Potential stem cell niches (SNs) were recently reported in intervertebral discs (IVDs) and knee joints (KJs) in different mammals (located adjacent to the epiphyseal plate; EP). The aim here was to examine further possible cellular migration and migration directions of cells originating from niches possibly involved in regeneration of cartilaginous tissues in the IVD and in the KJ regions in adult mammals.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
184385
Posten skapad:
2013-10-01 14:47
Posten ändrad:
2016-08-15 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007