transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mediterranean diet, overweight and body composition in children from eight European countries: Cross-sectional and prospective results from the IDEFICS study.

Författare och institution:
Gianluca Tognon (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); A Hebestreit (-); A lanfer (-); L A Moreno (-); V Pala (-); A Siani (-); M Tornaritis (-); S De Henauw (-); T Veidebaum (-); D Molnár (-); W Ahrens (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 24 ( 2 ) s. 205–213
ISSN:
1590-3729
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A Mediterranean-like dietary pattern has been shown to be inversely associated with many diseases, but its role in early obesity prevention is not clear. We aimed to determine if this pattern is common among European children and whether it is associated with overweight and obesity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Postens nummer:
184369
Posten skapad:
2013-10-01 13:44
Posten ändrad:
2014-04-03 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007