transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some ising model related results for subshifts of finite type

Författare och institution:
Mattias P. Wallerstedt (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 1999:12
ISBN:
992-936066-2
Antal sidor:
32
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
184367
Posten skapad:
2013-10-01 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007