transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normkritik eller kompensation? Reflektioner från en utvärdering av projekt riktade till pojkar och unga män

Författare och institution:
Johannes Lunneblad (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Psykisk hälsa, 54 ( 3 ) s. 68-77
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
184352
Posten skapad:
2013-10-01 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007