transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intrusive thoughts and quality of life among men with prostate cancer before and three months after surgery.

Författare och institution:
Thordis Thorsteinsdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Maria Hedelin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Johan Stranne (-); Heiddis Valdimarsdóttir (-); Ulrica Wilderäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
Health and quality of life outcomes, 11 ( 1 ) s. 154
ISSN:
1477-7525
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Sudden, unwelcome and repetitive thoughts about a traumatic event -- intrusive thoughts -- could relate to how men assess their quality of life after prostate-cancer diagnosis. We aimed to study the prevalence of intrusive thoughts about prostate cancer and their association with quality-of-life outcomes before and after radical prostatectomy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
184346
Posten skapad:
2013-10-01 10:05
Posten ändrad:
2013-12-05 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007