transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsumtion och konsumtionssamhälle

Författare och institution:
Bengt Larsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Interimskonferens ekonomisk sociologi, Uppsala 24-25/9 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
184307
Posten skapad:
2013-09-30 19:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007