transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur mycket behöver vi veta och varför? Försiktighetens och oförsiktighetens pris

How much do we need to know and why? The price of precaution and incautiosness

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Etik och evidens i vård och medicin: Är evidensbaserad medicin en för trång kostym för god vård och behandling?, Göteborg, 23 september, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
etik, evidensbasering, evidensbaserad vård, evidensbaserad medicin, EBV, EBM, medicinsk etik, risk, bioetik
Postens nummer:
184288
Posten skapad:
2013-09-30 15:41
Posten ändrad:
2013-10-02 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007