transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish Tax System: Effects on Competition and Compliance in the National Restaurant Industry

Författare och institution:
John Armbrecht (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Mats Carlbäck (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Well-being in Toursim and Recreation,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
184230
Posten skapad:
2013-09-30 11:30
Posten ändrad:
2013-09-30 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007