transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patterns of Variation and its Impact on Low Achievers’ Knowledge Development in a Learning Study.

Författare och institution:
Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Paper presented at AERA, April 27 – May 1, 2013, San Francisco, USA. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
183999
Posten skapad:
2013-09-25 23:02
Posten ändrad:
2014-02-03 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007