transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studiens institutioner och forskningsmiljöer

Författare och institution:
Jan Gustafsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet., s. 14
ISBN:
978-91-7346-761-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Kön, Institution, Karriär
Postens nummer:
183939
Posten skapad:
2013-09-24 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007