transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SMEs and Networks: Overcoming the liability of outsidership

Författare och institution:
Roger Schweizer (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Journal of International Entrepreneurship, 11 s. 80-103
ISSN:
1570-7385
E-ISSN:
1573-7349
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
183912
Posten skapad:
2013-09-24 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007