transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Liknelser och metaforer i samtal mellan barn och lärare

Författare och institution:
Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
I. Pramling Samuelsson & I. Tallberg Broman (Red.), Barndom, lärande och ämnesdidaktik, s. 59-67
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
metafor, liknelse, kommunikation, antropomorfism
Postens nummer:
183903
Posten skapad:
2013-09-24 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007