transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The arts in early childhood education

Författare och institution:
Niklas Pramling (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Susie Garvis (-)
Publicerad i:
L. Meyer (Ed.), Oxford bibliographies in education,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
arts education, early childhood education, bibliography, meta-study
Postens nummer:
183891
Posten skapad:
2013-09-24 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007