transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Winnie-the-Pooh sat in a tree, or did he? A contemporary notion of early childhood education beyond teaching and free play

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
O. F. Lillemyr, S. Docket & B. Perry (Eds.), Varied perspectives of play and learning: Theory and research on early years education,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Information Age
Förlagsort:
Charlotte, NC
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Nyckelord:
play, learning, early childhood education
Postens nummer:
183888
Posten skapad:
2013-09-24 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007