transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved air trapping evaluation in chest computed tomography in children with cystic fibrosis using real-time spirometric monitoring and biofeedback.

Författare och institution:
Thomas Kongstad (-); Frederik F Buchvald (-); Kent Green (-); Anders Lindblad (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Terry E Robinson (-); Kim G Nielsen (-)
Publicerad i:
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 12 ( 6 ) s. 559-566
ISSN:
1873-5010
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The quality of chest Computed Tomography (CT) images in children is dependent upon a sufficient breath hold during CT scanning. This study evaluates the influence of spirometric breath hold monitoring with biofeedback software on inspiratory and expiratory chest CT lung density measures, and on trapped air (TA) scoring in children with cystic fibrosis (CF). This is important because TA is an important component of early and progressive CF lung disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
183869
Posten skapad:
2013-09-24 09:28
Posten ändrad:
2014-01-10 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007