transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Divisive Desires in The Two Noble Kinsmen

Författare och institution:
Marcus Nordlund (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, red. Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren, Mats Malm, s. 130-143
ISBN:
9781443847636
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle upon Tyne
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
Shakespeare, Fletcher, love, desire, mixed-methods research
Postens nummer:
183865
Posten skapad:
2013-09-24 08:58
Posten ändrad:
2013-11-12 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007