transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mycket i litet. Sedelära, tankeknut och skön konst i nordisk kortprosa vid det moderna genombrottets tid

Multum in parvo [much in little]. Ethics, thought-provocation, and aesthetics in Scandinavian short fiction at the time of the Modern Breakthrough

Författare och institution:
Beata Agrell (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
”Det universella och det individuella”. Festskrift till Eva Haettner Aurelius, s. 157–165
ISBN:
978-91-7061-131-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The issue is rhetorical strategies in Scandinavian short fiction at the time of the Modern Breakhrough and Fin de siècle 1880–1914. It is argued that short fiction, because of its economy, compression, and intensity prepares a reflective and pondering kind reading, that also refers to premodern dichotic traditions. Examples from Juha Aho, Herman Bang, Einar Kvaran, Sigbjørn Obstfelder, and Per Hallström are discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Kortprosa, Short fiction, Begrundande läsning, Reflective reading, Moderna genombrottet, Modern Breakthrough, Herman Bang, Per Hallström, Sigbjørn Obstfelder,
Ytterligare information:
Den på academia.edu uppladdade fulltexten är en längre version.
Postens nummer:
183792
Posten skapad:
2013-09-22 10:32
Posten ändrad:
2013-09-22 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007