transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lyssna på barnen. Varför är det så tyst i samhällsdebatten om barn med funktionsnedsättningar?

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Specialpedagogik. Tidskrift från Lärarförbundet, ( 4 ) s. 54
ISSN:
1650-7231
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinderforskning, barn och unga, stöd, myndigheter, Handisam, Barnombudsmannen, regeringen
Postens nummer:
183779
Posten skapad:
2013-09-20 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007