transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From a Swedish Failure to a Success? The Re-organizing of “Clear Educational Routes” in Upper Secondary Education

Författare och institution:
Ingrid Henning Loeb (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Karin Lumsden Wass (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
European Conference on Educational Research, Istanbul 2013.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
183770
Posten skapad:
2013-09-20 14:18
Posten ändrad:
2013-11-25 09:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007