transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detection and treatment efficacy of hypoglycemic events in the everyday life of children younger than 7 yr.

Författare och institution:
Frida Sundberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Gun Forsander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric diabetes, 15 ( 1 ) s. 34–40
ISSN:
1399-5448
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mild hypoglycemia is commonly observed in children treated for type 1 diabetes mellitus (T1DM). Hypoglycemia disturbs cognition and learning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
CGM;hypoglycemia;pre-school children;self-monitored plasma glucose;T1DM
Postens nummer:
183722
Posten skapad:
2013-09-20 10:25
Posten ändrad:
2014-01-30 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007