transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subcutaneous immunoglobulin for primary and secondary immunodeficiencies: an evidence-based review.

Författare och institution:
Jenny Lingman-Framme (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Drugs, 73 ( 12 ) s. 1307-19
ISSN:
0012-6667
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Substitution with immunoglobulin can be administered intravenously (IV) or subcutaneously (SC) to patients with immunodeficiency, but it is not clear which route is to be preferred.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
183702
Posten skapad:
2013-09-19 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007