transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chronic granulomatous disease - haematopoietic stem cell transplantation versus conventional treatment.

Författare och institution:
Anders Ahlin (-); Jakob Fugeläng (-); Martin de Boer (-); Olle Ringden (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jacek Winiarski (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 102 ( 11 ) s. 1087–1094
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Chronic granulomatous disease (CGD) is a rare X-linked or autosomal recessive primary immune deficiency characterized by recurrent, life-threatening bacterial and fungal infections. Mortality rates are high with conventional treatment. However, haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) offers cure. Here, we compare the outcome of HSCT in 14 Swedish patients with CGD to that in 27 patients with CGD who were given conventional treatment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
183700
Posten skapad:
2013-09-19 16:18
Posten ändrad:
2013-10-31 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007