transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pubertal growth and serum testosterone and estradiol levels in boys.

Författare och institution:
Anna-Karin Albin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ensio Norjavaara (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Hormone research in pædiatrics, 80 ( 2 ) s. 100-10
ISSN:
1663-2826
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Background/Aims: To study serum testosterone and estradiol in healthy boys in relation to growth during puberty up to peak height velocity (PHV). Methods: Growth velocity was analyzed through testosterone (n = 41) and 17β-estradiol (n = 37) 24-hour profiles in a dose-response model. Participants were 26 healthy boys admitted for short or tall stature or participating as healthy volunteers at the Queen Silvia Children's Hospital. Other inclusion criteria included the following: gestational age 37-42 weeks, birth weight and length >-2 standard deviation score (SDS) and prepubertal height and weight within ±3 SDS. Testosterone was measured using a modified radioimmunoassay (RIA) with a detection limit of 0.03 nmol/l. Estradiol was determined using an ultrasensitive extraction RIA with a detection limit 4 pmol/l. A sixth-grade polynomial was fitted to each child's growth data, giving growth velocity and age at PHV. Results: Growth velocity increased by 50% from prepubertal growth to PHV at a morning testosterone level of 3.1 nmol/l (95% confidence interval 2.4-4.2), EC50. The corresponding EC50 of 17β-estradiol was 6.5 pmol/l (3.2-13). Boys approaching PHV (<4% remaining) had morning testosterone levels >10 nmol/l and 17β-estradiol >9 pmol/l. Conclusion: Observed early puberty/initial mid puberty morning testosterone levels of 2.4-4.2 nmol/l are associated with a 50% increase in growth velocity from prepubertal growth to PHV in healthy boys.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
183600
Posten skapad:
2013-09-18 15:31
Posten ändrad:
2013-11-07 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007