transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livet på Gullmarns botten, en fråga om östan eller västan

Författare och institution:
Kjell Nordberg (Institutionen för geovetenskaper); Mikael Gustafsson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Havsmiljön, aktuell rapport om miljötillståndet i Kattegatt, Skagerrak och Öresund, s. 13-14
ISSN:
1104-3458
Antal sidor:
2
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
183594
Posten skapad:
2013-09-18 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007