transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

800 ord till Rolf Solli

Författare och institution:
Anna Cregård (Förvaltningshögskolan & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Ulla Eriksson-Zetterquist (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2013:1
Antal sidor:
61
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I samband med Rolf Sollis 60-årsdag har vi bjudit in våra kollegor till att delta i en mindre festskrift till vår vän och kollega. Rolf har som vi alla vet många strängar på sin lyra: undervisning, forskning, prefektskap, föreståndarskap med mera. Han är även verksam inom en rad olika organisationer: Förvaltningshögskolan, KFI, GRI, Högskolan i Borås för att nämna några. I denna skrift blandas därför personliga och forskningsmässiga texter och bilder. För att få någon riktning på texten har vi tagit utgångspunkt i en av Rolfs produktivitetsnormer, nämligen idén om de 800 orden. Bakgrunden till idén om skriften blir därmed hans idé om hur forskning kan genomföras i vardagen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Postens nummer:
183577
Posten skapad:
2013-09-18 13:56
Posten ändrad:
2014-02-21 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007