transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paleohydrography of the Great Belt, Denmark, during the Littorina Transgression: the isotope signal

Författare och institution:
K. Winn (-); H. Erlenkeusser (-); Kjell Nordberg (Institutionen för geovetenskaper, oceanografi)
Publicerad i:
Meyniana, 50 s. 237-251
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
183563
Posten skapad:
2013-09-18 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007