transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recent benthic foraminifera as tracers of water masses along a transect in the Skagerrak, north-eastern North Sea

Författare och institution:
H. Bergsten (-); Kjell Nordberg (Oceanografiska institutionen); Björn Malmgren (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Journal of Sea Research, 34 s. 111-121
ISSN:
1385-1101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
183553
Posten skapad:
2013-09-18 11:10
Posten ändrad:
2013-09-18 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007