transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orchestrating and studying children's and teachers' learning: Reflections on developmental research approaches

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Education Inquiry, 4 ( 3 ) s. 519-536
ISSN:
2000-4508
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Developmental pedagogy, educational approach, meta-analysis, research approach
Postens nummer:
183544
Posten skapad:
2013-09-18 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007