transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introducing the pragmatics of society

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer); Gisle Andersen (-)
Publicerad i:
Pragmatics of Society, s. 1-27
ISBN:
978-3-11-021441-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Mouton de Gruyter
Förlagsort:
Berlin/Boston
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
183542
Posten skapad:
2013-09-18 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007