transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The pragmatic markers look and listen in a cross-linguistic perspective

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer); Anna Elgemark (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Johannesson, Nils-Lennart, Melchers, Gunnel and Beyza Björkman (eds), Of butterflies and birds, of dialects and genres. Essays in honour of Philip Shaw, s. 333-348
ISBN:
978-91-87235-34-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Stockholm Studies in English 104
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
183541
Posten skapad:
2013-09-18 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007