transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Manifestation of polaronic effects in Josephson currents

Författare och institution:
A. V. Parafilo (-); Ilya V. Krive (Institutionen för fysik (GU)); Robert I. Shekhter (Institutionen för fysik (GU)); Y. W. Park (-); Mats Jonson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Low temperature physics, 39 ( 8 ) s. 685-694
ISSN:
1063-777X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Polaronic effects on the Josephson current through a vibrating quantum dot are considered. In the regime of strong electron-vibron interactions they lead to a power-law suppression of the critical current. This is manifested in an anomalous temperature dependence of the critical current at temperatures of the order of the polaronic energy shift.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
Nyckelord:
Nanomechnaics, Josephson effects, Polarons
Postens nummer:
183539
Posten skapad:
2013-09-18 09:43
Posten ändrad:
2013-09-18 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007