transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are loan officers giving loans based on a hunch? Having troubles with ending a relationship? Bankers are too!

Författare och institution:
Carl-Christian Trönnberg (Gothenburg Research Institute (GRI)); Sven Hemlin (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Poster presentation at SPUDM meeting, Barcelona, August 18-22.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
183485
Posten skapad:
2013-09-17 12:43
Posten ändrad:
2014-03-05 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007