transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A relational theory of risk: lessons for risk communication

Författare och institution:
Åsa Boholm (Institutionen för globala studier, socialantropologi); Hervé Corvellec (-)
Publicerad i:
Effective risk communication. Red Joseph Arvai & Louie Rivers III, s. 1-22
ISBN:
978-1-84971-265-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge, Taylor & Francis, Earthscan
Förlagsort:
London, New York & London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
183465
Posten skapad:
2013-09-17 11:31
Posten ändrad:
2015-03-31 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007