transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Living (stained) benthic foraminifera and their respons to seasonal hydrographic cucle, primary production in the seasonally hypoxic Havstens Fjord on the Swedish west coast.

Författare och institution:
Mikael Gustafsson (-); Kjell Nordberg (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 51 s. 743-761
ISSN:
0272-7714
E-ISSN:
1096-0015
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
183457
Posten skapad:
2013-09-17 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007