transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swiss youths and the storying of non-participation in organised sport: A narrative examination of two cases

Författare och institution:
Dean Barker (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Natalie Barker-Ruchti (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); M. Gerber (-); E. Gerlach (-); M. Knöpfli (-); S. Sattler (-); M. Bergman (-); U. Pühse (-)
Publicerad i:
Journal of Sport Science and Physical Education Bulletin, 60 s. 38-43
ISSN:
1728-5909
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
183445
Posten skapad:
2013-09-17 09:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007