transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding youths with migration backgrounds and their relations to physical education

Författare och institution:
Dean Barker (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Natalie Barker-Ruchti (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); S. Sattler (-); M. Gerber (-); U. Pühse (-)
Publicerad i:
Sportunterricht, 60 ( 2 ) s. 239-242
ISSN:
0342-2402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
183442
Posten skapad:
2013-09-17 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007