transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Locating Scheme Analysis for Robust Assembly and Fixture Design

Författare och institution:
Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion, Chalmers); Johan S Carlson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Proceedings of the ASME Design Automation Conference, September 12-15, Las Vegas, Nevada, USA DETC99/DAC-8690,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik ->
Konstruktionsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik ->
Mekanisk tillverkningsteknik
Postens nummer:
18340
Posten skapad:
2006-09-19 15:38
Posten ändrad:
2010-12-09 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007