transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Linking Theory to School Effectiveness and Improvement: Presenting a Framework for Analysing School Success versus Failure

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Maria Jarl (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Klas Andersson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
European Conference on Educational Research, 10-13 September 2013 Istanbul,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
educational effeciveness research, school improvement, school success, organisational theory
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://www.eera-ecer.de/ecer2013/
Postens nummer:
183356
Posten skapad:
2013-09-16 10:21
Posten ändrad:
2013-09-23 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007