transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Restricted Adipogenesis in Hypertrophic Obesity The Role of WISP2, WNT, and BMP4

Författare och institution:
Birgit Gustafson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ann Hammarstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Shahram Hedjazifar (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Diabetes, 62 ( 9 ) s. 2997-3004
ISSN:
0012-1797
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
Nyckelord:
ADIPOSE-TISSUE, INSULIN-RESISTANCE, METABOLIC SYNDROME, ADIPOCYTE, LINEAGE, ABDOMINAL OBESITY, FAT, HUMANS, RISK, GENE, DIFFERENTIATION, ATES OF AMERICA, V107, P18226, ATES OF AMERICA, V103, P13022, ATES OF AMERICA, V110, P2563
Postens nummer:
183310
Posten skapad:
2013-09-13 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007