transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decreased survival of newborn neurons in the dorsal hippocampus after neonatal LPS exposure in mice.

Författare och institution:
Katarina Järlestedt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Andrew Stuart Naylor (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Justin M Dean (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Carina Mallard (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
Neuroscience, 253 s. 21-28
ISSN:
1873-7544
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Experimental studies show that inflammation reduces the regenerative capacity in the adult brain. Less is known about how early postnatal inflammation affects neurogenesis, stem cell proliferation, cell survival and learning and memory in young adulthood. In this study we examined if an early life inflammatory challenge alters cell proliferation and survival in distinct anatomical regions of the hippocampus and whether learning and memory were affected. Lipopolysaccharide (LPS, 1 mg/kg) was administered to mice on postnatal day (P) 9 and proliferation and survival of hippocampal cells born either prior to (24 h before LPS), or during the inflammatory insult (48h after LPS) was evaluated. Long-term cell survival of neurons and astrocytes was determined on P 41 and P 60 in the dorsal and ventral horns of the hippocampus. On day 50 the mice were tested in the trace fear conditioning paradigm.There was no effect on the survival of neurons and astrocytes that were born before LPS injection. In contrast, the number of neurons and astrocytes that were born after LPS injection were reduced on P 41. The LPS-induced reduction in cell numbers was specific for the dorsal hippocampus. Neither early (48 h after LPS) or late (33 days after LPS) proliferation of cells was affected by neonatal inflammation and neonatal LPS did not alter the behaviour of young adult mice in the trace fear conditioning test.These data highlight that neonatal inflammation specifically affects survival of dividing neurons and astrocytes, but not post-mitotic cells. The reduction in cell survival could be attributed to less cell survival in the dorsal hippocampus, but had no effect on learning and memory in the young adult.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
183248
Posten skapad:
2013-09-13 09:48
Posten ändrad:
2016-08-22 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007