transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Antal sidor:
76
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Shia, Sverige, Islam, Muslimer
Ytterligare information:
Föreliggande skrift är samförfattad med docent David Thurfjell, Södertörnshögskola
Postens nummer:
183166
Posten skapad:
2013-09-12 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007