transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pennfäktare behövs i människovårdande yrken.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel publicerad i tidningen Dagbladet den 12 september 2013.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Florence Nightingale, sjuksköterskor, socionomer, Pennfäktare, opinionsbildning, förebilder, debatt, media
Postens nummer:
183148
Posten skapad:
2013-09-12 07:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007